srijeda, 24. lipnja 2015.

Budimo ljudi, iako sve smrdi!

Poštovane građanke i građani, seljanke i seljaci, hetero-, homo-, metero- i drugi -seksualci, bez obzira na boju kože (crvene, plave, žute, zelene, narančaste. ljubičaste, crne itd.), bez obzira na vjeru (katoličku, pravoslavnu, muslimansku, budizam, jogizam, monetizam itd.), i ono najvažnije, bez obzira na visinu, obavještavam vas da je u pripremi osnivanje udruge pod nazivom:
opcija 1: U ime Istine
opcija 2: Smrdi, smrdi, užasno smrdi
opcija 3: Tko se boji vuka još
ili opcija 4: Laže selo, lažu ljudi.

Cilj Udruge je razotkriti istinu o svim namještaljkama i nepravilnostima na izborima za ravnatelja/ice škola, javnih poduzeća, ustanova, agencija, upravnih i nadzornih odbora, te posebno javnih WC-a.
Svaki član je dužan, čim sazna za neku nepravilnost, o tome obavijestiti svekoliku javnost, a posebno onih par neutralnih, nezavisnih i objektivnih novinara!

Taj član dolazi pod punu zaštitu svih ostalih članova i simpatizera Udruge, pa ako dođe do kakvih prijetnji njemu, svi članovi će neprestano poosjećivati prijetitelja na poslu, kod ljubavnice, na kavi, fitnesu, frizera. Kod kuće nećemo osim ako živi sam ili ga se obitelj već odrekla.

Na javnim mjestima ga nećemo gađati jajima jer jaja ima tko pojesti, ali sadržaji iz septičke jame su dobro došli, jer taj miris je prirodni miris prijetitelja!

Također, Udruga će se zalagati da se o svakome (ne)djelu privilegiranog, uhljebničkog i neispravnog imenovanja govori tako dugo dok nadležne službe ne poduzmu konkretne korake, ili dotični sam ne podnese ostavku ili da otkaz!

Nećemo klevetati, jer to nije lijepo i kulturno. Naš zadatak će prvenstveno i osnovno biti iznošenje istine jer jednog dana prije ili poslije istina mora pobijediti.
Zalagat ćemo se i za to da sav prihod i sva korist koju je privilegirana osoba ostvarila u periodu obavljanja dužnosti/funkcije na koju je nepravilnim postupkom postavljena, bude vraćen u proračun ili uplaćen u dobrotvorne svrhe, s pripadajućim kamatama, i to onakvim kakve naše banke najviše vole, najvišim kamatama u Evropi!

Za učlanjenje u Udrugu postoji nekoliko uvjeta, a to su:
– da Vam pitanje od životnog značaja NIJE gdje ste bili ’41 i 91!
– da Vam nije hobi dizanje šatora u Dravskoj, Murskoj, Savskoj, Kupskoj i drugim ulicama, već pokraj rijeka čija imena ulica nose!
– da Vam prezime ni na koji način ne asocira na ženski ili muški spolni organ!
– da niste saborski zastupnik, ministar, župan ili gradonačelnik s kriminalnom prošlošću (ni sadašnjošću, a kamoli budućnošću)!
– da ste spremni nastupiti pod punim imenom i prezimenom!

Svi zainteresirani mogu se javiti na email udruga@medjimurje.info