ponedjeljak, 29. lipnja 2015.

I tak smo poželi ječma

Eto, i Mamičina žetva je iza nas.
Ekipa Mamice se uspjela fotkati prije početka, jer su sve pripremili:


Pravi mamica i japica tu negde koli blodijo jer oni navek imeju još nekaj za napraviti:)

I štandi su pripravljeni:
- udruge žena Nedelišće i Puščine


Tu je i Šardijova z medom


a i dečki z uljare


Još smo niti ne počeli praf delati, a Ivani već fali pol sladača


a bogme je i meni već pol bačve pive zhlapilo


Prvo su nam došli puce i dečko z Konjičkog kluba Međimurje


Oni imaju i belo kočijo za svadbe (i črno za razvode)


Pak su se već pomalem počeli i ljudi skupljati, a imeli su se kam smestiti i pofriškati z mrzlim gemištom


Nikola Faller i Filip Ausman su već s prstekima mlatili po slami i delali čuda (sem videl da su čudaj slamnatih srčeka podelili)


Tam iza vogla se čulo nekšno frktanje, i bogme evo su došli Međimurci i međimurci ( i ljudi i konji )


i mam su morali narod koli pelati


Onda pa su došle fajne puce i dečki i zapopevali nam lepe međimurske


Naklepali su kosu


i žetva je mogla početi. Japek su kosili, a mamice su odzadi pobirale


onda pa je to trebalo i naklasti na kola


Tota ženska kaj naklada vam je ova tu leve

prava Mamica sa svojom kolegicom Ružicom Jukičić koja je navečer skuhala fest fino večerjo!

Mortik bi još dugo vuni se zabavljali, ali nas je dešč stiral nutri, pa smo onda tam dale jeli i pili!

I tak nam je bilo prvi put!