petak, 21. kolovoza 2015.

Alen Zadravec – ORaH-ov X-faktor za 3.izbornu jedinicu

Mirela Holy, predsjednica ORaH-a i Alen Baščevan, predsjednik Izbornog stožera nedavno su predstavili Izborni stožer, postupak odabira kandidata i kandidatkinja za liste ORaH-a te koncept kampanje, koja će biti fokusirana na konkretne prijedloge za promjenu smjera, optimistična, neformalna, nepretenciozna i koja će se najvećim dijelom oslanjati na dijaloške objave na društvenim mrežama i gerilsku komunikaciju, ORaH-ovu ‘Izbornu kuharicu’ za gospodarski i moralni oporavak Hrvatske, ulične akcije i izložbe i programske stripove.
Pa smo u tom “online” duhu zamolili Alena Zadravca, koordinatora u trećoj izbornoj jedinici u koju spadaju Međimurska, Varaždinska i Krapinsko-zagorska županija, da odgovori na nekoliko pitanja.
Tko je zapravo Alen Zadravec?
Za sebe mislim da sam jednostavna osoba koja pokušava zajedno sa “ekipom” koja se okupila oko ideje ORaH-a napraviti pomak u politici i samim tim prekinuti dosadašnje trendove. Trend “uzajamne pomoći” i suradnje stranka koje se pojavljuju na političkoj sceni mora napokon prestati, a politika mora postati posao koji se brine o javnom, a ne privatnom interesu.

U svom dosadašnjem životu imao sam prilke biti đak, student, trgovac, obrtnik, radnik, otac, i sada vodtelj PJ Vinogradi u Podrumu Štrigova. Po struci sam inženjer poljoprivrede koji vrlo aktivno radi na samim počecima pisanja sektorskih politika poljoprivrede stranke ORaH.

Predsjednik sam regionalne organizacije ORaH-središnja regija, koja pokriva sedam županija i grad Zagreb i od samih početaka sudjelujem u razvoju, te gradnji infrastrukture stranke ORaH u središnjoj regiji.

Zašto ORaH?
Razlog zašto sam u stranci ORaH je program koji se podudara sa mojim shvaćanjem političkog djelovanja potpuno drugačijeg smjera i baziran je na konkretnim prijedlozima kako i zašto bi trebalo PROMIJENITI SMJER. Stranka ORaH je okupila timove ljudi koji konstantno rade na raznim sektorskim politikama, a jedina smo stranka koja svoje politike javno objavljuje i javnost ima mogućnost davanja sugestija i primjedbi na iste. Samim tim mogućnost djelovanja u odnosu na ostale stranke daje svakom članu da se na “ljestvici” stranačke hijararhije penje svojim radom koji je mjerljiv, dok podobnost, prijateljstva ili slične stranačke “smicalice” u stranci gube svaki smisao – eto zato ORaH!

ORaH traži da izborne liste budu po zip sistemu , naizmjence muško – žensko, a kandidati se moraju sami kandidirati. Recimo da se prijavi osjetno više muških kandidata u odnosu na broj ženskih kandidata, pa je time automatski ženama lakše doći na izbornu listu. Ne bi li u tom slučaju moglo biti prigovora da je netko došao na izbornu listu samo zato jer je ženskog spola?
Liste su zamišljene po sistemu paritetne zastupljenosti i naravno da je u tom slučaju moguće da se zbog navedenog slučaja desi da je teoretski kandidatkinja u prednosti za ulazak na listu, što u konačnici ne mora značiti lošiji plasman kandidata suprutnog spola jer postoji i preferencijalni glas koji to anulira.

Vi ste koordinator za treću izbornu jedinicu. Hoće li se lista bazirati na «zvučnim» imenima ili ćete dati mogućnost i nepoznatim, ali agilnim članovima ORaH-a, odnosno, koji su kriteriji za ulazak na izbornu listu?
Mislim da u trećoj izbornoj jednici neće biti zvučnih imena jer naprosto stranka ORaH zasad nema mogućnost većeg medijskog istupanja, pa samim tim promocija ljudi i imena ide malo teže. Kriteriji ulaska na listu su, kako sam već prije naveo, dnevnik rada te ocjena GO i predsjedništava regionalnih organizacija kandidata koji predaju zahtjeve.

Je li ORaH elitistička stranka?
Ne, ORaH nikako nije elitistička stranka što će ubrzo biti vidljivo iz lista kandidata za parlamentarne izbore.

Ima li poštenih političara?
Da, ima poštenih političara, ali po mojem mišljenju su upravo zbog te karakteristike da su pošteni pomalo izolirani, čak bih rekao ismijavani jer nikako ne prihvaćaju dosad ustaljene modele “ko je jamio, jamio”.

Je li ORaH spreman za parlamentarne izbore?
ORaH je potpuno spreman na izbore i ako je predstavljenje programa ili politika jedne stranke osnova da bi se uopće upustila u izbore tada sam mišljenja da je ORaH jedna od rijetkih koja to zaista i jeste.

Čak dva Međimurca su visoko pozicionirana u ORaH-u. Vi, kao predsjednik Središnje regije i Kristijan Mavrek, kao član Predsjedništva ORaH-a.
Slučajnost ili rezultat rada ORaH-a u Međimurju?

Međimurje je od samog početka krenulo “agresivno” što je ubrzo bilo vidljivo i na rezultatima za EU izbore gdje smo imali jedan od ponajboljih rezultata. Sam slijed događanja u stranci koja je na početku, ima malo kadra i brzo se razvija je dovela do toga da se kolega Mavrek i ja nađemo na pozicijama koje su ključne. Stranka ORaH je i po tome specifična pa se nečije želje ili rezultat rada opet na kraju moraju dokazati na unutarstranačkim izborima koji su zadnji regulator prije imenovanja. Kadrovska komisija i ocjene mogućnosti za svaku više rangiranu funkciju opet su novitet u političkom životu, ali donose samim postupkom procjene realnu sliku kandidata.

ORaH izlazi samostalno na izbore, za razliku od mnogih stranaka koje su ušle u koaliciju ili sa HDZ-om ili SDP-om, jer samostalno nemaju nikakve šanse da prijeđu izborni prag.
Kakva su očekivanja ORaH-a na predstojećim izborima?


ORaH suprotno raznim podmetanjima izlazi potpuno sam na izbore, jer smatra da je sve ostalo prijevara birača. Samim tim stranke koje NITKO ne podržava ili imaju vrlo malu podršku dobivaju ili imaju mogućnost upravljanja ključnim resorima. Mislim da je to apsurd koji svaka poštena stranka mora sama riješiti i u slučaju očite NEPOPULARNOSTI staviti ključ u bravu, a ne aplicirati na resore/pozicije koje naprosto glasači njima svojim glasovima nisu dali.

I za kraj, jedno pitanje van okvira: da ORaH ima financijska sredstva iz državnog proračuna kao što imaju HDZ i SDP, da li bi ih trošili na razne izvođače da vas prate na promotivnim turnejama i koje izvođače biste Vi zaželjeli?
Ne. Nemamo na žalost nikakva redovita sredstva/priljeve iz državnog proračuna nego se samofinanciramo članarinama i raznim donacijama članova i članica koji svakodnevno volontiraju i žive ideju ORaH-a, ideju pravednijeg društva. Samovoljom i potpuno neutemeljenom promjenom iznosa koje stranke dobivaju za EU parlamentarca aktualna vlada je pokušala zaustaviti ORaH smanjivši iznos koji je javno objavljen (ORaH – 1 EU zastupnik Davor Škrlec) i time pokazala svoju aroganciju i strah od “male” stranke koja dolazi da bi napokon PROMJENILA SMJER.