četvrtak, 2. travnja 2015.

Eppur si muove!

Da li ste zadovoljni kad se vide rezultati vašeg rada?
Radili ste mukotrpno, dugotrajno, podmetali su vam klipove, klevetali vas, pa čak i vrijeđali, ali vi se niste dali smesti jer znate da dobro radite svoj posao, znate da stojite iza svog rada, znate da će on jednog dana donijeti rezultate.

I dok su drugi bili zauzeti međusobnim optuživanjem, tračevima, osvetama, podmuklim smicalicama, vi ste realizirali zadatke koje ste stavili pred sebe.

Dok su treći svoju navodnu snagu dokazivali omalovažavanjem svega oko sebe, pljuvanjem po svima, ali nikako da predlože kakvo pametno, suvislo rješenje za probleme jer su već odavno dosegli svoj maksimum i počinju se spuštati, vi se i dalje penjete da pokažete da u vama ima snage, da u vama ima moći, da u vama ima znanja!

I dok svi oni zajedno javno pljuju po vama, potajice priželjkuju da osvoje vašu pažnju. No to im ne uspijeva, jer vas ne interesiraju laži i obmane, vašu pažnju privlači samo put kojim ste krenuli. Što su veći izazovi pred vama, to ste odlučniji i uporniji!

I zato, kad se konačno pokaže rezultat vašeg rada, imate pravo da budete zadovoljni, imate pravo da pokažete zadovoljstvo, i onda s još većim žarom krećete dalje!

Svatko, ali baš svatko od nas voli da mu se da neka pohvala za dobro odrađen rad.
Svaka kuharica voli kad joj se pohvali ručak, svako dijete voli kad se pohvali njegova kula u pijesku ili crtež koji završava na hladnjaku, svaki sportaš voli kad se pohvale njegovi rezultati, svaki radnik voli kad se primijeti njegov trud, ma zaista, svi vole kad se cijeni njihov trud.

Pa tako i ja, kao član ORaH-a, volim da je web portal ORaH-a najčitaniji od svih stranačkih web portala.
Po svim pokazateljima kojima se ocjenjuje uspješnost nekog web portala, ORaH-ov je daleko najposjećeniji od svih, na njemu se najduže ostaje, bilježi najveći rast novih posjeta, najviše dnevno provedeno vrijeme na portalu, što pokazuje da je ORaH uspio navesti građane da posjete njegovu web stranicu i da pročitaju sadržaj portala, posebno programe kojih je nemali broj do sada javno objavljeno.
ORaH pobuđuje interes kod građana upravo svojim konkretnim prijedlozima, konkretnim rješenjima, konkretnim programima.

Jer kraj tolikog posla oko svega toga, nema vremena za "trla baba lan da joj prođe dan"!