četvrtak, 5. studenoga 2015.

O P T U Ž N I C A

Ja, Gorkić Taradi, konobar iz Čakovca, optužujem tebe,

    M i r e l a    H o l y

za slijedeće točke:

1. što si, dok sam te posluživao u jednom restoranu, u koji si došla kao ministrica, bila ljubazna i srdačna prema meni i time narušila famu da s političarima treba postupati kao s porculanom

2. što si odstupila s tog ministarskog položaja jer drugi nisu održali svoju riječ, i time dala naznaku da bi se među političarima moglo naći morala

3. što si osnovala Održivi razvoj Hrvatske – ORaH i u njemu počela okupljati poštene i vrijedne ljude, neiskvarene politikom i bez repova iz prošlosti, i time pokazala da i pošteni ljudi mogu biti političari

4. što se zalažeš za prava LGBT zajednice, i javno se usudiš govoriti da su i oni članovi našeg društva koji također jednakovrijedno daju doprinos ovom društvu

5. što se zalažeš za prava i ravnopravnost žena u politici, i time narušavaš tisućljetno mišljenje da je ženi mjesto samo u kuhinji

6. što se zalažeš za prosperitet seljaka, pa da mogu kupovati domaće, zdrave proizvode

7. što odgovaraš na pitanja mladih, na pitanja studenata, i time ih izvlačiš iz marginaliziranih skupina

8. što želiš povećati minimalac radnicima, jer ćeš na taj način povećati njihovu kupovnu moć

9. što želiš reformu administracije i na taj način skinuti brojne uhljebe s državnih jasli

10. što reformom želiš narodu obezbjediti sigurnu i pristojnu mirovinu, jer na taj način više neće ovisiti o obećanjima

11. što želiš omogućiti razvoj OPG-ova, jer bi na taj način previše ljudi postalo sami svoji poslodavci

12. što želiš potpunu legalizaciju i liberalizaciju konoplje u gospodarske, medicinske, rekreativne i osobne svrhe, jer bi to moglo pokrenuti oporavak i gospodarstva, i zdravstvenog stanja društva

13. što želiš efikasno, transparentno pravosuđe i pravednu javnu upravu, jer ćeš na taj način omogućiti pravdu i običnome čovjeku

14. što se zalažeš za zaštitu od samovoljnog rasta kamata i iznosa kredita, jer onda banke koje su sanirali hrvatski građani, a jeftino kupili stranci ne bi mogle više guliti kožu hrvatskim građanima

15. zbog toga jer želiš promijeniti smjer, i zaustaviti iseljavanje mlade i obrazovne radne snage iz Hrvatske

Zbog svega nabrojenog, a i još niza drugih stvari koje političari iz drugih stranaka ne mogu shvatiti, jer je tvoj grijeh i taj što pokazuješ da politika može biti posao u javnom interesu, ovu optužnicu dajem javno na znanje svima i predlažem da te kazne zaokruživanjem broja 7 na izbornim listama i time osude na izvršenje društveno korisnog rada!

optužnica